سبک زندگی طب ایرانی وبلاگ

خواص انار در طب سنتی

خواص عمومی انار عبارتند از تولید خلط صالح در بدن، افزایش اشتها، پاک کننده و بازکننده و ملین مزاج، تصفیه خون، تقویت کبد، رفع طپش قلب و درد سینه و سرفه‌های شدید و چاق کننده بدن.

انار از نظر رستنگاه به دو دسته بری و بستانی تقسیم می‌شود و از نظر مزه به سه دسته تقسیم می‌شود. نوع اول انار شیرین (املسی) است که طبیعتی سرد به اعتدال و تر دارد. نوع دوم انار تُرش و شیرین یا میخوش (به عربی مز) است که در سردى و ترى مائل باعتدال است، نوع سوم انار تُرش (به عربی حامض) است که طبع آن سرد و خشک می‌باشد.

همه قسمت‌های انار خاصیت قبض (جمع کنندگی) دارد. هر چه انار ترش تر باشد این خاصیت بیشتر است. دانه انار از آب انار قبض و خشک کنندگی بیشتری دارد. این دو خاصیت در پوست انار بیش ازدانه انار و در گل انار بیش از پوست انار است و نکته مهم اینکه اگر انار را آبگیری کنیم تفاله آن بیشترین قوه قبض را خواهد داشت.

انار تولید کننده خون صالح است

انار تولید کننده خون صالح است اما خون کمی از انار تولید می‌شود که در اصطلاح طبی به آن قلیل الغذا می‌گویند، یعنی عذائیت آن کم است.

انار نفاخ است یعنی وقتی انار خورده می‌شود پس از هضم در معـده بخاراتی از آن حاصل می‌شود که اگر در خوردن انار زیاده‌ روی شود باعث سـنگینی سر می‌شود که این موضوع برای اعصاب بخصوص اعصاب بینـایی مضر است(در صورتی که این اعصاب ضعیف باشند).

جالب اینجاست افرادی کـه مشروبات الکلی مصرف کرده باشند بـا خوردن انار از شدت مستی و آسـیب بـه اعصابشان کاسته می‌شود چون انار با قدرت قبضی که در معده دارد مانع صعود یا بالارفتن بخارات شراب می‌شـود.

و از طرفی چون طبیعت سرد دارد ابخره یا بخارات حاصله از شراب را سرد می‌کند بـه خصوص در افراد گرم مزاج این خاصیت پررنگ تر است.

خواص انار در طب ایرانی

انار قلیل الغذا و مولد خلط صالح و نفاخ است. در گرم مزاجان باعث نعوظ می‌گردد و جالی و مفتح و ملین بطن و مدر بول و باعث تشنگی است و خوردن آن بعد از غذا در گرم مزاجان باعث عبور سریع غذا از معده می‌شود.

انار جهت تصفیه روح کبدی و تقویت کبد و یرقان یا زردی و طپش قلب و درد سینه و سرفه ناشی از گرمی و تصفیه صوت و چاق و فربه کردن بدن مفید است. در ضمن انار برای رفع جرب و حکه و نیکویی رنگ رخسار نافع است.

خواص رب انار

رب انار در وقت طبخ چون حرارت دیده آب خود را از دست داده و منعقد شده است پس کمتر ایجاد بخار و در نتیجه سردرد می‌کند شربت انار هم که با شکر و عسل قوام آمده همـین اثـر را دارد ولی رب انـار مفید تر است.

از آن جالب تر اینکـه دانه انار خشک شده در مصرف کنندگان مشروبات الکلی بهتر از انار تازه اثر دارد همچنین خوردن آب خیسانده انار خشک موثرتر از خوردن آب انار در این مورد است.

در طب نوین غربی نیز در بیماری‌های مغز و اعصاب کاربردهایی برای انار وجود دارد. از آن جمله درمان آلزایمر است آنتی کولین استرازها داروهای رایج طب جدید در درمان آلزایمر می‌باشند. جالب توجه اینکه در مواد استخراج شـده از انار خاصیت ضد کولین استراز یافته شـده است کـه می‌تواند در درمان آلزایمر بسیار مؤثر باشد.

خواص آب انار

اگر آب انار ترش را با عسل حرارت دهند و به قوام آورند برای انواع زخم دهان مانند آفت (قلاع و قروح خبیثه) و جهت محکم کردن دندانها و جلوگیری از خونریزی لثه بسیار مفید است. آب انار شیرین صفرا بُر و مقوی کبد است و در درمان تب‌های صفراوی و امراض پوستی موثر است. آب انار در دفع سموم و تعادل مایعات بدن به‌ خصوص خون نقش مهمی ایفا می‌کند.

Summary
خواص انار در طب سنتی ایرانی
Article Name
خواص انار در طب سنتی ایرانی
Description
انار تولید کننده خون صالح است اما خون کمی از انار تولید می‌شود که در اصطلاح طبی به آن قلیل الغذا می‌گویند، یعنی عذائیت آن کم است. انار نفاخ است یعنی وقتی انار خورده می‌شود پس از هضم در معـده بخاراتی از آن حاصل می‌شود که اگر در خوردن انار زیاده‌روی شود باعث سـنگینی سر می‌شود که این موضوع برای اعصاب بخصوص اعصاب بینـایی مضـر است.
Author
Publisher Name
زیتمه